Καλώς ήρθατε,

Η Ιστοσελίδα του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΑΑ (ΣΕΕΑΑ) αποσκοπεί στο να αποτελέσει μια χρήσιμη πλατφόρμα για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου, την αρχειοθέτηση και δημοσιοποίηση χρήσιμων εγγράφων και τη διάχυση πληροφοριών και νέων που αφορούν τον ερευνητικό ιστό του Ε.Α.Α. Ευελπιστούμε ότι θα διασφαλίσει τη διαύγεια στις διαδικασίες λειτουργίας και τις λήψεις αποφάσεων του ΣΕΕΑΑ, θα ενισχύσει την πολυσυμμετοχικότητα των μελών του και θα εξυπηρετήσει τους σημαντικούς σκοπούς του Συλλόγου, οι οποίοι βάσει του καταστατικού του είναι:

  • Η προαγωγή των συλλογικών, επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών συμφερόντων των μελών του
  • Η προβολή του επιστημονικού έργου που παράγεται στα επιμέρους Ινστιτούτα και συνολικά στο Ε.Α.Α.
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την επιστημονική έρευνα που πραγματοποιείται στο Ε.Α.Α. και τη σχέση του με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
  • Η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων των μελών του στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική της Έρευνας και Τεχνολογίας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού του κοινωνικού συνόλου και στην προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων.