Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δελτίο τύπου

Σχετικά με την προγραμματική συμφωνία «ΤΑΛΩΣ– Παρακολούθηση και Πρόγνωση Ακραίου
Καιρού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας»